45 % fast undervisningsstilling i tysk, studieførebuande utdanningsprogram

Frå 1. august 2022 er det ledig 45% fast undervisningsstilling i tysk, studieførebuande utdanningsprogram.

Søknadsfrist 29.05.2022

Søkjarar med kompetanse i andre relevante undervisningsfag kan bli vurdert innstilt til høgare stillingsprosent.
(2. gongs utlysing)


Ledig stilling

Til toppen