45% fast undervisningsstilling i tysk, studieførebuande utdanningsprogram

Frå 1. august 2024 er det ledig 45% fast undervisningsstilling i tysk, studieførebuande utdanningsprogram.

Generelt ynskjer me medarbeidarar med undervisningskompetanse i fleire fag.

Søknadsfrist 20.05.2024

Ledig stilling